New items
No cover
Leszek Hołdanowicz : plakaty : [katalog wystawy, Galeria 3a, Warszawa] luty-marzec 1995
Stworzyć komiks
V&A Sourcebook of Pattern & Ornament
Mieczysław Wasilewski : Plakaty = Posters
Franz Gertsch : Die Siebziger = The Seventies