Nowości
Książka obrazkowa : leksykon. T. 2
Impresje = Impressions
Mały człowiek
Galeria Działań : 1990-1991 = The Gallery of Action
Jej nieruchomość - krajobraz