Nowości
Mecenas, kolekcjoner, odbiorca : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981
Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej
Themersonowie : szkice biograficzne
Punkt i linia a płaszczyzna : przyczynek do analizy elementów malarskich
Dark Souls : Design Works