Nowości
Poster : A Visual History
Franz Gertsch : Die Siebziger = The Seventies
Tradycja i współczesność fotografii polskiej : fotografia w realizacjach multimedialnych : Prażmowski, Stanny, Pyrlik, Tomaszczuk
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Glaube Liebe Hoffnung : Zeitgenössische Kunst reflektiert das Christentum = Faith Love Hope : Christianity Reflected in Contemporary Art