New items
Coming out : najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2020 = best degree pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2020
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021/2022 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021/2022
Jacek Jagielski : resume*
Dorośli do sztuki : 2020
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory