New items
Zadanie: Forma : Pracownia profesora Tadeusza Breyera w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1923-1939
Sylvia Plath : Drawings
09/19 : Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Thomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski
Polscy fotografowie, krytycy i teoretycy o fotografii 1839-1989 : antologia
Day May Break. Chapter three