Nowości
Ciałaczki : 8.III. - 11.III.2020 ; 4.V. - 15.V.2020, Kraków
Historia projektowania graficznego
Kaszubskie ostoje obrazów
Pole bitwy : Paweł Baśnik, Piotr Bujak, Maciej Cholewa, Katarzyna Górna, Karolina Jarzębak, Robert Kuśmirowski, Nikita Krzyżanowska, Kasper Lecnim, Jan Możdżyński, Dominika Olszowy, Liliana Piskorska, Irmina Rusicka, Mikołaj Sobczak, Stach Szumski
Nan Goldin