New items
Społeczny wymiar dizajnu
Maria Jarema : wymyślić sztukę na nowo
Adobe After Effects CC : oficjalny podręcznik
Historie filmu awangardowego : od dadaizmu do postinternetu
Komiks : okolice (auto)biografii