New items
Thomas Ruff
Bardo/Embodiment : Mateusz Dąbrowski, Jakub Wróblewski
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretations of olympic disciplines
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Color and Light : The Neo-Impressionist Henri-Edmond Cross