New items
Tradycja i współczesność fotografii polskiej : fotografia w realizacjach multimedialnych : Prażmowski, Stanny, Pyrlik, Tomaszczuk
Contemporary painting
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
Street Fonts : graffiti alphabets from around the world
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition