Nowości
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Sztuka wczesnochrześcijańska
Off the wall : art of the absurd
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],
Basquiat : Boom for real