Nowości
Kasia Dzikowska : Thin Curtains = stāʾir rqīqẗ
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Jagielski : zarys
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne
Kto chce niech wierzy Kosałka Jerzy = Almost nobody believes Kosałka Jerzy lives