New items
Stan Appenzeller : legendarna rzeczywistość i artystyczna wyobraźnia
Marian Wimmer : przestrzeń jako tworzywo sztuki
Klasycy Akademii warszawskiej w zbiorach Galerii Studio
Ewolucja cywilizacyjnej roli i społecznego odbioru nauki. Cz. 2
Mieczysław Wasilewski : Plakaty = Posters