New items
Teresa Sztwiertnia : Utajone : malarstwo, rysunek, opowiadania
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966-2018 = Wrocław School of Means of Transport Design
Beata Szczepaniak : ciężar rzeźby
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 : pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego = The 44th Painting Biennale Bielska Jesień 2019 : under the auspices of the Minister of Culture and National Heritage