New items
Khmer ceramics : beauty and meaning
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 2],
Contemporary painting
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project