New items
Berezowska : nagość dla wszystkich
Dorośli do sztuki : 2020
Color and Light : The Neo-Impressionist Henri-Edmond Cross
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
New Digital Deal : How the Digital World Could Work : Ars Electronica 2021