New items
Systemy siatek w projektowaniu graficznym : podręcznik dla grafików, typografów i projektantów 3D
Day May Break
Dzieje kultury japońskiej
Cinema Panopticum
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation