Nowości
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)
Prop Building Guidebook : for theatre, film, and TV
Gilgamesz : epos babiloński i asyryjski
Tkanina : sztuka i rzemiosło
Lied von der Erde = Song of the Earth