New items
Plakat do filmu - film na plakacie : ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia = Posters for films - films on posters : from the collection of the Documents of Social Life Department of the Ossolineum Library, and the Wrocław Contemporary Culture Room
Parviz Tanavoli : Poets, locks, cages
Odczuwanie architektury
Azyle, nisze i enklawy, czyli katalog małych utopii
Manual of Museum Planning : Sustainable Space, Facilities, and Operations