New items
Krzyż koptyjski i jego naśladownictwa : kolekcja Wacława Korabiewicza
Hersilia's Sisters : Jacques-Louis David, Women, and the Emergence of Civil Society in Post-Revolution France
Leksykon miast intymnych : swobodny podręcznik do geopoetyki i kosmopolityki
Cinema Panopticum
Koncepcja Kelaghai