New items
Bolesław Barbacki 1891-1941 : rysunki, portrety, akty, pejzaże
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Rysunek, malarstwo, koncepcja i polichromia
Przestrzeń niewysłowiona : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski = Ineffable space : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski
Lehmbruck, Kolbe, Mies van der Rohe : Künstliche Biotope = Artificial Biotopes