Nowości
Tkanina : sztuka i rzemiosło
Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO, 1953
Art in Renaissance Italy 1350-1500
Image of the Individual : Portraits in the Renaissance
Dekorator wnętrz - współtwórca rzeczywistości filmowej