New items
Angus Taylor : Mind Through Materials
Coming out : najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2020 = best degree pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2020
Malarstwo wciąż żywe... : W poszukiwaniu nowoczesności : Wystawa towarzysząca Festiwalowi EnergaCAMERIMAGE 2018, Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu, 11.11.2018-13.01.2019
Metafiguracje : omdlenie = Metafigurations : fainting : Sławomir Lipnicki
Shenzhen