Nowości
Zgruzowstanie : przeszłość i przyszłość ruin w architekturze
Henryk Stażewski : reliefy 1960-1970 = reliefs
Wilhelm Sasnal : tytuł niepodany (Taki pejzaż)
Papcio Chmiel udomowiony
Muzeum Historii Polski : raport roczny 2022 = Polish History Museum : Annual Report 2022