New items
Poster : A Visual History
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Bolesław Barbacki 1891-1941 : rysunki, portrety, akty, pejzaże
Robots : the 500-year quest to make machines human
Karol Plicka