Nowości
Mit i znaczenie : pięć wykładów przygotowanych dla radia przez Claude'a Lévi-Straussa
Hiroshi Sugimoto : Time Machine
Mladá pamäť
Fenomenologia i jej cień : zwrot estetyczny w postfenomenologii francuskiej
Pierwsza pomoc w typografii : poradnik używania pisma