Nowości
Vitamin C : Clay + Ceramic : in contemporary art
Dorota Grynczel : twórczość
20 rzeczy o Warszawie
Off the wall : art of the absurd
Współobecność : artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego : Stefan Krygier 1923-1997 : symultanizm form