New items
Franz Gertsch : Die Siebziger = The Seventies
Współobecność : artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego : Stefan Krygier 1923-1997 : symultanizm form
Opt Art : from mathematical optimization to visual design
printmakers' bible
Designing Fonts : An Introduction to Professional Type Design