New items
M : Ewa Banaszczyk
Wspólnota : koło naukowe artystów : Jacek Jagielski, Jarosław Kozakiewicz, Ryszard Ługowski, Paweł Nowak, Jarosław Perszko, Paweł Susid, Andrzej Zwierzchowski
Maria Jarema : wymyślić sztukę na nowo
Procedura postępowania przy odtwarzaniu ogrodzeń na historycznych cmentarzach żydowskich = Procedure for the reconstruction of fencing in historic Jewish cemeteries
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory