Nowości
Computer : A History From the 17th Century to Today
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022/2023 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022/2023
Franz Kafka: Proces
Ornament i zbrodnia : eseje wybrane
Pagan Dream of the Renaissance