Nowości
Wiesław Jurkowski : malarz, grafik, scenograf
Krótka historia teatru w Europie. T. 1
Lebenstein : mały leksykon archetypów
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby, medale, ekslibrisy
Dialog : Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2015