New items
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Kaszubskie ostoje obrazów
Kryształy Zagłębia : projektanci szkła 1960-2000 = Crystals of the Zagłębie region : glass designers 1960-2000
Anna-Eva Bergman : Licht = Light 1973-1987
Everyone Is an Artist : Cosmopolitical Exercises with Joseph Beuys