Nowości
Leonardo : 500
Jan Sawka: The place of memory (The memory of place)
Secesja : stylowa jedność sztuk
Myślenie bez poręczy : eseje o rozumieniu świata
Włodzimierz Pawlak : Dzienniki 1989-2022 = Diaries 1989-2022