New items
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
Angus Taylor : Mind Through Materials
Mateusz Sarzyński
Potencja : słownik symboli = Potency : a glossary of symbols
Galeria Działań : 1991-1995 = The Gallery of Action