New items
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014 : suplement
Grzegorz Kozera : widzenie powtórne = the second look
David Hockney photographs
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
Ostatni wiejscy muzykanci : ludzie, obyczaje, muzyka : ze zbiorów Andrzeja Bieńkowskiego