New items
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Anrealage A&Z
Performans oporu
Nicholas Nixon : Closing the Distance
Opt Art : from mathematical optimization to visual design