New items
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965
Szkoła Artystyczna. 3(15)/2021
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Genezis z ducha", Juliusz Słowacki
Design in Asia : the New Wave