New items
LiTEAtura : ludzie, z którymi piłam herbatę
Doświadczenie estetyczne i potęga owładnięcia
Księgi Pana Tadeusza : wystawa w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 5.04.2018-30.06.2018
Horror cinema
On the phenomenon of visual arts and the meanders of their preservation : the philosophy and elements of the new theory and practice of conservation