New items
Marian Wimmer : przestrzeń jako tworzywo sztuki
New Digital Deal : How the Digital World Could Work : Ars Electronica 2021
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Starting from Language : Joseph Beuys at 100
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby, medale, ekslibrisy