New items
Współczesny rysunek polski
Pictures Generation : sztuka i krytyka w czasach przełomu
Komiks : okolice (auto)biografii
Polska szkoła plakatu : geneza, tradycja, kontynuacja
Wprost 1966-1986 : Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz, Barbara Skąpska, Leszek Sobocki, Jacek Waltoś