Nowości
Beyond Matter, Within Space : Curatorial and Art Mediation Techniques on the Verge of Virtual Reality
GranichAR'T 2022 : wystawa poplenerowa kwiecień 2023
Zator 2018 : poplenerowa wystawa malarstwa studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie oraz Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Architectures of Weaving : From Fibers and Yarns to Scaffolds and Skins
Widoczne, niewidoczne : pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Visible, invisible : showcase of 20th-century paintings from the collection of National Museum in Warsaw