Nowości
Opt Art : from mathematical optimization to visual design
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Sztuka wczesnochrześcijańska
Fate and art : monologue
Eileen Agar : Dreaming oneself awake