New items
Droga artysty - ślady, czyli Podróż od twarzy do twarzy, bez lansu i "parcia na szkło"
V&A Sourcebook of Pattern & Ornament
No cover
3d - der, die, das : architektura wnętrz, meble, scenografia, wzornictwo, ceramika, szkło, sztuka mediów = Innenarchitektur, Möbeln, Szenografie, Formgestaltung, Keramik, Glas, Medienkunst
Sztuka i dokumentacja. 25,
Biomorfizm w sztuce XX wieku : między biomechaniką a bezformiem