Nowości
Mecenas, kolekcjoner, odbiorca : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981
Idee graficznego myślenia : IV Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie IMPRINT 2017 = Graphic thinking ideas : 4th Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw IMPRINT 2017
Edukacja medialna jako wyzwanie
Allegories : Graphic Art Poems
Przy dźwiękach fado