New items
Eileen Agar : Dreaming oneself awake
art of cartographics : designing the modern map
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Modigliani