New items
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium
Pole bitwy : Paweł Baśnik, Piotr Bujak, Maciej Cholewa, Katarzyna Górna, Karolina Jarzębak, Robert Kuśmirowski, Nikita Krzyżanowska, Kasper Lecnim, Jan Możdżyński, Dominika Olszowy, Liliana Piskorska, Irmina Rusicka, Mikołaj Sobczak, Stach Szumski
Nauka i praca
Wojciech Fangor : Plakaty = Posters
Teresa Sztwiertnia : Utajone : malarstwo, rysunek, opowiadania