Nowości
Giorgio de Chirico : Life and Paintings
Propaganda w świecie nowych plemion : perspektywa medioznawcza
Surrealizm, realizm, marksizm : sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944-1948
Korespondencja
Smart Spaces : Storage at Home