Nowości
Bez gorsetu : Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku = Corsets off : Camille Claudel and Polish women sculptors of the 19th century
Warszawa
Rozmowy obrazów. Tom 1
Storyboard : ruch w sztuce filmowej
09/19 : Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Thomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski