New items
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
Wiesław Bieńkuński : grafika, malarstwo, rysunek, techniki własne i kombinowane
Everything is a sign, I am a sign = Wszystko jest znakiem, ja jestem znakiem
Klezmerzy. 2,
Ursula von Rydingsvard : tylko sztuka = nothing but art