Nowości
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
Karol Plicka
Wystawa prac studentów pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Art of Contemporary China
Paper : material, medium and magic