New items
Adobe After Effects CC : oficjalny podręcznik
Informator ASP w Warszawie = ASP in Warsaw prospectus
Teresa Sztwiertnia : Utajone : malarstwo, rysunek, opowiadania
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne
Dostępność w projektowaniu interakcji